• https://www.facebook.com/mimtekakademi
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905525226066
  • https://www.twitter.com/mimtekakademi
  • https://www.instagram.com/mimtekakademi
       

                0312 230 40 50

PRIMAVERA EĞİTİMİ

PRIMAVERA EĞİTİMİ

Primavera Hakkında

Projelerinizi nasıl daha iyi yönetebileceğinizi merak ediyor, planlama ve analizin risklerinizi azaltacağına inanıyorsanız doğru adrestesiniz. Primavera, proje yönetimi anlayışını kurumsallaştırmak isteyenlere, farklı ölçek ve platformlarda, sektörel çözümler sağlıyor.

Her tür ve büyüklükteki projeler için çözüm üretir
Projelerin analizi için yılların tecrübesini yansıtan özellikler sunar
Tüm proje paydaşları için kapsamlı ve esnek raporlama sağlar

PRIMAVERA Eğitimlerimizi ;
1: Kurumsal Eğitim; Kurumlara yönelik olarak firmalara kendi bünyeleri içinde ve kendi bilgisayarları başında eğitim veriyoruz.
2: Bireysel Eğitim; Bireysel katılımcılara kendi bilgisayarları (diz üstü) başında eğitim veriyoruz.
Yetkili eğitim kurumu oluncaya kadar bu programın eğitimini, katılımcıların kendi bilgisayarları üzerinde vereceğiz.

1.HAFTA                                                  

-        Proje Yönetimine Giriş, kullanıldığı alanlar

-           Proje yönetiminde kullanılacak temel kavramlar

-           Pert, Gantt Chart, CPM kavramları

-           Activity on node ve activity on arrow kavramları, total float, free float anlatılması

-           Primaveraya Giriş, Arayüz tanıtılması.

-           Enterprise, WBS, Project, Activites kavramlarının anlamının tanıtımı.

-           Örnek projeye başlangıç

-           Enterprise Project structure oluşturmak

-           Proje oluşturulması

-           WBS ( iş kırılım yapısı) oluşturulupü kavramların anlatılması

2.HAFTA

-        Aktivitelerin oluşturulması, WBS yapısının altında oluşturulan aktiviteleri oluştururken tiplerinin(task dependent, start ve finish milestone)          anlatılması.

-           Calender(takvim) oluşturulması. Projeye özel ve genel oluşturulan takvim menüsündeki kavramların anlatılıp, üzerine konuşulması.

-           Oluşturulan takvimin projeye atanması.

-           Projenin export/import yapılarak aktarılması. Excel veya primavera dosyası olarak kaydetmenin özellikleri.

-           Kolon, sütun ayarları ve bilgilerin kolona eklenip çıkarılması.

-        Currencies(para birimi) tanımlanması ve bu tanımlanan paranın projeye atanması.

 

3.HAFTA

-           Aktivitelerde öncül(predecessor) ve ardıl(successors) kavramlarının anlatılması. Bağlantı tiplerinde SS,SF,FS,FF çeşitlerinin anlamı ve uygulama alanlarından bahsedilmesi.

-           Scheduling( Aktivite ilişkilerini güncelleme) ile aktiviteler arası bağlantıların tek tek sağlanması, bunun üzerine tartışmalar. Lag kavramının uygulanması.

-           Aktvite ilişkileri sağlandıktan sonra bunun güncellenmesi.

-           Group,sort ve layouts kavramlarının işlevi, uygulanması ve üzerine örneklemeler.

-           Filtering(Filtreleme) nin işlevi, oluşturulması ve çeşitli örnekler.

-           Printing(Çıktı alma) ile sayfa ayarları, çıktı alma için gerekli işlemler.

4.HAFTA

-           Reporting(raporlama) ile projede rapor alma koşulları, seçenekleri ve yeni rapor oluşturmak.

-           Baseline(taslak oluşturma) ile projenin baz alınabilecek bir taslağının oluşturması. Kavramın anlamı ve amacı üzerine konuşmalar  ve oluşturulan baseline’ ın projeye atanması. Baseline üzerinde revizyon yapılması durumları.

-           Projede başlayan aktivitileri Status kısmında güncelleme yapmak. Yapılan “actual” güncellemeleri kolon sütuna ekleyip, planlanan ve mevcut durum için oluşan variance(farklılık) üzerine tartışmalar.

-           Resources(Kaynaklar) kavramının anlatılması. Kaynak tipleri(material, labour ve non-labour) hakkında bilgilendirme.

-           Kaynakların oluşturulması, Budgeted units, actual units, max units/time gibi kavramların anlatılıp uygulamasının gösterilmesi.

-           Oluşturulan kaynakların projeye atanması

-           Kaynak atandıktan sonra dengelenmesi, planlanan ve mevcut maliyetlerin grafik üzerinde gösterilip, tartışılması.

-           Expenses(masraf) oluşturulup aktiviteler eklenmesi.

-           Tüm projenin kaynaklar girildikten sonra belirli bir tarihe göre güncellenmesi. Güncellemeden sonra aktivite ve kaynakların maliyetlerinin, maliyet eğrileri ile planlanan,mevcut durumdaki farklılıkların grafik üzerinden incelenip değerlendirilmesi.

-           Varsa sorulacak soruları cevaplayıp, sade bir özet yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiket : Scada Plc , Sap2000 Kursu , Scada Plc Kursu Fiyatı, Sta4Cad Eğitimi , Xsteel Dersi , Primavera Programı , Pyhton Kursu , Scada Dersleri , Xsteel Kursu , Solidworks Eğitimi , Sap200 Eğitimi , Sta4 Cad Eğitmi , Pyhton Dersi , WinCC Scada Eğitimi , Mazak CNC Okulu , Revit Eğitimi , Revit Kursu , Mimtek Teknik Kurslar, Sap2000 Kursu ankara , Xsteel Dersi ankara , Sap2000 Kursu ankara , Sta4Cad Eğitimi ankara , Sta4Cad Eğitimi ankara , Xsteel Dersi ankara , Sta4Cad Eğitimi ankara, Xsteel Dersi ankara ,Revit Eğitimi , Revit Kursu , Mimtek Teknik Kurslar, Sap2000 Kursu kızılay, Xsteel Dersi kızılay, Sap2000 Kursu kızılay , Sta4Cad Eğitimi kızılay, , Sap2000 özel ders , Primavera özel ders , pyhton özel ders, scada özel ders, xsteel özel ders, solidworks özel ders,sap200 özel ders , sta4cad özel ders , kişisel gelişim kursları , diksiyon kursu , drama kursu , yaratıcı yazarlık kursu , sunum teknikleri kursu , seslendirme ve dublaj kursu, etkili konuşmak , etkili konuşma kursu , kodlama ve robotik , lumion,

iket : Scada Plc , Sap2000 Kursu , Scada Plc Kursu Fiyatı, Sta4Cad Eğitimi , Xsteel Dersi , Primavera Programı , Pyhton Kursu , Scada Dersleri , Xsteel Kursu , Solidworks Eğitimi , Sap200 Eğitimi , Sta4 Cad Eğitmi , Pyhton Dersi , WinCC Scada Eğitimi , Mazak CNC Okulu , Revit Eğitimi , Revit Kursu , Mimtek Teknik Kurslar, Sap2000 Kursu ankara , Xsteel Dersi ankara , Sap2000 Kursu ankara , Sta4Cad Eğitimi ankara , Sta4Cad Eğitimi ankara , Xsteel Dersi ankara , Sta4Cad Eğitimi ankara, Xsteel Dersi ankara ,Revit Eğitimi , Revit Kursu , Mimtek Teknik Kurslar, Sap2000 Kursu kızılay, Xsteel Dersi kızılay, Sap2000 Kursu kızılay , Sta4Cad Eğitimi kızılay,photoshop kursu ankara ,photoshop kursu kızılay